CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

Chính sách giao hàng được thỏa thuận cho từng đơn hàng cụ thể

Phương thức giao hàng

  • Giao hàng hỏa tốc: 01 ngày
  • Giao hàng tiết kiệm: 03-05 ngày
  • Giao hàng Bắc Nam: 03-05 ngày
  • Đối với các đơn hàng lớn, khối lượng nặng chúng tôi sẽ sắp xếp xe tải giao hàng trực tiếp đến địa chỉ yêu cầu của Quý khách hàng

Phí vận chuyển

– Miễn phí đối với các đơn hàng đồng ý giao hàng tiết kiệm

– Các trường hơp còn lại phí giao hàng được thỏa thuận theo từng đơn