VHP

Thermoplastic hose MSHA approved with combined reinforcements for very high pressure hydraulic applications up to 700 bar (up to 10000 psi) (VHP EXTRA 800 bar).

Chính sách ưu đãi đặc biệt

 Tư vấn sản phẩm phù hợp

 Hướng dẫn lắp đặt online

 Cam kết bảo hành

 Chiết khấu giá sỉ