GAS

Thermoplastic hose for high pressure drink distributing equipments from 210 to 350 bar (3000 to 5000 psi).

Chính sách ưu đãi đặc biệt

 Tư vấn sản phẩm phù hợp

 Hướng dẫn lắp đặt online

 Cam kết bảo hành

 Chiết khấu giá sỉ