GAS

Thermoplastic hose MSHA approved for CO2 fire etinguishing systems from 140 to 300 bar (2000 to 4300 psi)

Chính sách ưu đãi đặc biệt

 Tư vấn sản phẩm phù hợp

 Hướng dẫn lắp đặt online

 Cam kết bảo hành

 Chiết khấu giá sỉ