CHEMICALS

Thermoplastic hose with hybrid steel wire reinforcement for very high pressure chemicals applications From 280 to 420 bar (4000 to 6000 psi).

Chính sách ưu đãi đặc biệt

 Tư vấn sản phẩm phù hợp

 Hướng dẫn lắp đặt online

 Cam kết bảo hành

 Chiết khấu giá sỉ