CHEMICALS

Thermoplastic conductive hose for heavy duty high pressure aggressive chemicals applications from 450 to 550 bar (6500 to 8000 psi).

Chính sách ưu đãi đặc biệt

 Tư vấn sản phẩm phù hợp

 Hướng dẫn lắp đặt online

 Cam kết bảo hành

 Chiết khấu giá sỉ