CHEMICALS

Thermoplastic conductive hose for heavy duty high pressure aggressive chemicals applications from 190 to 425 bar (2700 to 6100 psi).

Chính sách ưu đãi đặc biệt

 Tư vấn sản phẩm phù hợp

 Hướng dẫn lắp đặt online

 Cam kết bảo hành

 Chiết khấu giá sỉ