2SB | TWO STEEL BRAIDS

Thermoplastic hose with double steel reinforcement for high pressure hydraulic applications from 150 to 400 bar (2100 to 5800 psi)

Chính sách ưu đãi đặc biệt

 Tư vấn sản phẩm phù hợp

 Hướng dẫn lắp đặt online

 Cam kết bảo hành

 Chiết khấu giá sỉ