1SB | STEEL BRAID

Thermoplastic hose with steel reinforcement for hydraulic applications from 95 to 360 bar (1300 to 5200 psi)

Chính sách ưu đãi đặc biệt

 Tư vấn sản phẩm phù hợp

 Hướng dẫn lắp đặt online

 Cam kết bảo hành

 Chiết khấu giá sỉ